Wykonanie przeglądu systemów napędów: dachu ruchomego, garażu dachu ruchomego, czterech ekranów wielkoformatowych, pulpitu sterowań oraz naprężenia lin na PGE Narodowym w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przeglądu systemów napędów: dachu ruchomego, garażu dachu ruchomego, czterech ekranów wielkoformatowych, pulpitu sterowań oraz naprężenia lin na PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 1

Załączniki do SIWZ 2

Załączniki do SIWZ 3

Załączniki do SIWZ 4

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania