Wykonanie systemu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla układów zasilania w obiektach PGE Narodowego w WarszawieOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie systemu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla układów zasilania w obiektach PGE Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania