Wymiana uszkodzonych akumulatorów w baterii oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
tel. (0-22) 295-90-00, fax. (0-22) 295-90-10

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę uszkodzonych akumulatorów w baterii oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki do SWIZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Kalkulacji Kosztów w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zadane pytania + modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert