Zakup energii cieplnej wraz z usługą przesyłania i dystrybucji dla PGE Narodowego w Warszawie oraz budynku administracyjnego


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Zakup energii cieplnej wraz z usługą przesyłania i dystrybucji dla PGE Narodowego w Warszawie oraz budynku administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Formularz Kalkulacji Kosztów w wersji edytowalnej

Klucz publiczny

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zadane pytania wraz z modyfikacją SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ – wersja edytowalna

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania