Zakup mebli dla powierzchni PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup mebli dla powierzchni PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków wraz z załącznikami

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zadane pytania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ i Umowa

Informacja z otwarcia ofert