Zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenie Terenu Chronionego, mienia oraz osób na nim przebywających


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenie Terenu chronionego, mienia oraz osób na nim przebywających


Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 8 do SIWZ – umowa

Załączniki do umowy

Odpowiedzi na zadane pytania

SIWZ po modyfikacji

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Klucz publiczny

Załącznik do umowy nr 10 

Odpowiedzi na zadane pytania II

Odpowiedzi na zadane pytania III

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert