Zapewnienie usług medycznych dla pracowników Spółki PL.2012+ Sp. z o.o.Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w przedmiocie:

Zapewnienie usług medycznych dla pracowników Spółki PL.2012+ Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu