Zapewnienie Zabezpieczenia Medycznego na potrzeby Imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznychPL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

Zapewnienie Zabezpieczenia Medycznego na potrzeby Imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych


Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty i załączniki

Załącznik nr 1 OPZ

SIWZ

Załącznik nr 3 Formularz Kalkulacji

Załącznik nr 3a Wzór Karty Obecności Zespołu Medycznego

Załącznik nr 3b Protokół Rozliczenia 1

Załącznik nr 3c Protokół Rozliczenia 2 B2B, B2C

Załącznik nr 4 Wytyczne dot. polisy ubezpieczeniowej

Załącznik nr 9 Wzór umowy

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Link do transmisji z otwarcia ofert w serwisie YouTube

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania