Zaprojektowanie, wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych oraz uruchomienie strzelnicy sportowej na PGE Narodowym w Warszawie

Ogłoszenie o przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

ogłasza przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego na:

Zaprojektowanie, wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych oraz uruchomienie strzelnicy sportowej na PGE Narodowym w Warszawie


Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 1.1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Projekt umowy strzelnicy

SIWZ II etap

PFU strzelnica

Informacja o wizji lokalnej

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert II

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedzi na zadane pytania + zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert