Oficjalny dostawca lodów stadionu PGE Narodowy

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

Oficjalnego dostawcę lodów stadionu PGE Narodowy

Zaproszenie do złożenia oferty