Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w 2020-2021 roku na potrzeby Spółki PL.2012+PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na sukcesywne świadczenie usług kurierskich w 2020-2021 roku na potrzeby Spółki PL.2012+


Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy

Modyfikacja zaproszenia

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert

Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert nr 2

Odpowiedzi na zadane pytania wraz z modyfikacją zaproszenia