Zaproszenie do udziału w negocjacjach dotychących wyboru partnera korporacyjnego PGE Narodowego w Warszawie w kategorii Partner Motoryzacyjny stadionu PGE Narodowy


Zaproszenie do negocjacji

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


zaprasza do negocjacji w zakresie: 

Wyboru partnera korporacyjnego PGE Narodowego w Warszaie w kategorii "Partner Motoryzacyjny stadionu PGE Narodowy"

Zaproszenie do udziału w negocjacjach