Zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących wyboru partnera korporacyjnego PGE Narodowego w Warszawie w kategorii „Rekomendowany Hotel"


PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Zaprasza do udziału w negocjacjach dotyczących:

Wyboru partnera korporacyjnego PGE Narodowego w Warszawie w kategorii "Rekomendowany Hotel"


Zaproszenie