Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na modernizację systemów audiowizualnych w trzech salach centrum konferencyjnego na PGE Narodowym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Zaprasza do złożenia oferty na:

Modernizację systemów audiowizualnych na trzech salach konferencyjnych północnego skrzydła Centrum konferencyjnego na PGE Narodowym


Zaproszenie do złożenia oferty

Umowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2