Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na uzupełnienie brakujących uziemień w pomieszczeniach rozdzielnic głównych na obiekcie PGE Narodowy w Warszawie

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Zaprasza do złożenia oferty na:

Uzupełnienie brakujących uziemień w pomieszczeniach rozdzielnic głównych na obiekcie PGE Narodowy w Warszawie


Zaproszenie do złożenia oferty

Umowa 

Załącznik nr 1