Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na uzyskanie informacji nt. kosztów naprawy, uzupełnienia lub odtworzenia elementów brandingu partnerskiego i nośników komunikacyjnych na PGE Narodowym, wraz z późniejszą realizacją tych usług

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Zaprasza do złożenia oferty na:

Uzyskanie informacji nt. kosztów naprawy, uzupełnienia lub odtworzenia elementów brandingu partnerskiego i nośników komunikacyjnych na PGE Narodowym, wraz z późniejszą realizacją tych usług


Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2