Kongres ESG Polska Moc Biznesu

To jest wydarzenie archiwalne, które już się odbyło. Aby zobaczyć kalendarz aktualnych wydarzeń przejdź tutaj.
Kongres ESG Polska Moc Biznesu to ogólnopolska inicjatywa, promująca odpowiedzialność biznesu wobec społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Podejmując kompleksowo tematykę ESG (Enviromental, Social, Governance), czyli kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i zarządczym oraz ich wpływu na transformację polskiej gospodarki, tworzymy przestrzeń do konstruktywnej wymiany idei oraz poszukiwania synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa.

W perspektywie wyzwań gospodarczych związanych z kryzysem, inflacją oraz agresją Rosji na Ukrainę za priorytet uznajemy wypracowanie rozwiązań, które pogodzą odpowiedzialność biznesu wobec społeczeństwa i środowiska z rozwojem gospodarczym w sposób racjonalny i zrównoważony. Agenda wydarzenia zawiera tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, a także zarządzania biznesem, sportu oraz zdrowia publicznego, ujęte w kontekstach trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz sytuacji geopolitycznej w Europie.

Wierzymy, że Kongres ESG - Polska Moc Biznesu na stałe wpisze się w krajobraz polskiej debaty publicznej, a zainicjowane podczas wydarzenia rozmowy o społecznej odpowiedzialności biznesu, przyczynią się do realnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że dialog i współpraca są dziś tym fundamentem, na którym mamy szansę zbudować przyjazną i dbającą o swoich mieszkańców Polskę. Sukces jest możliwy dzięki zaangażowaniu i wypracowaniu wspólnego planu społecznych działań. Pokażmy naszą jedność i siłę. Łączy nas bowiem wspólny cel - troska o Polskę, jej mieszkańców i społeczny rozwój kraju.  Data i godziny wydarzenia: 4 grudnia 2023 roku,  godz. 8:00 -19:00
Organizator:
Fundacja Czyste Powietrze
Fundacja Pozytywnych Idei
CreativeHarder sp. z o.o.
Bilety:
VIP Pass- 1500 zł
Networking Pass - 999 zł
Free Pass – bezpłatnie
Media Pass - bezpłatnie
Miejsce wydarzenia: Biznes Klub
Wejście na wydarzenie: Brama nr 5
Więcej informacji: Oficjalna strona www
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn