PL.2012 Sp. z o.o. powołana na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 dz. U. z 21 września 2007 roku nr 172 poz. 1219.


Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. Zarządzanie obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, jeżeli za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, właściwy podmiot powierzy Spółce zarządzanie tymi obiektami, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1219);
  2. Wykonywanie innych czynności związanych z zarządzaniem obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012;
  3. Koordynacja i kontrola przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Władze Spółki PL.2012+

Członkowie Zarządu: Bartosz Kusior, Adam Soroko

W skład Rady Nadzorczej Spółki PL.2012+ wchodzą: Dariusz Jagiełło, Mateusz Komorowski, Katarzyna Majchrzak, Mateusz Strojny, Aleksandra Szpak

PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

Kapitał zakładowy 12.000.000,00 złotych. Spółka nie korzysta z pomocy publicznej. Jedynym wspólnikiem spółki jest Skarb Państwa.

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 293205, NIP 701-009-57-15, REGON 141171910

Adres:

Al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
tel.: 22 295 90 00 fax: 22 295 90 10

Kontakt e-mail:

Osoba redagująca przedmiotową stronę:
Aleksandra Dmowska, +48 451 071 250
aleksandra.dmowska@2012plus.pl