Strategia marki

Strategia marki PGE Narodowego jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego funkcjonowania tego jednego z najnowocześniejszych obiektów wielofunkcjonalnych w Europie i na świecie. Z punktu widzenia najlepszych praktyk korporacyjnych, jak również wiodących prym instytucji publicznych, nie sposób jest sobie wyobrazić, aby zarządzanie podobnym przedsięwzięciem odbywało się bez jednoznacznie wyznaczonego kierunku w zakresie budowania, rozwijania, pozycjonowania i komunikowania jego marki. Konsekwentna i efektywna implementacja Strategii będzie wpływała pozytywnie na postrzeganie PGE Narodowego przez odpowiednie grupy docelowe, a przede wszystkim na jego komercjalizację i wynik finansowy. Wykreowanie silnej marki PGE Narodowego jest podstawowym czynnikiem warunkującym osiągnięcie pożądanych celów biznesowych.

Wyciąg z dokumentu “Strategia marki PGE Narodowego” (PDF)