O PL.2012+


Spółka PL.2012+ od 1 stycznia 2013 roku jest operatorem PGE Narodowego. Firma jest odpowiedzialna za:
  • Zarządzanie stadionem i nieruchomością zgodnie z przygotowanym i corocznie aktualizowanym biznesplanem, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału PGE Narodowego i zapewnienia przychodów w wysokości odpowiedniej na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, w tym poddzierżawianie i najem jego poszczególnych części m.in. na cele konferencyjne, rozrywkowe, wynajem biur i inne, a także utrzymanie PGE Narodowego w najwyższej jakości
  • Wykonywanie tzw. usługi w ogólnym interesie gospodarczym w tym:
    • zapewnienie pełnej otwartości PGE Narodowego dla wszystkich grup społecznych
    • umożliwianie wykorzystania PGE na cele społeczne, kulturalne oraz w zakresie kultury fizycznej
    • organizowanie imprez masowych(minimum 3 rocznie) o charakterze sportowym, promującym aktywność fizyczną, zdrowie i turystykę, a także imprez kulturalnych i rozrywkowych, na które nieodpłatny wstęp będą miał osoby niepełnosprawne i młodzież do 15 roku życia
  • Promowanie PGE Narodowego i budowanie jego marki oraz komercjalizację wszystkich praw marketingowych, reklamowych i innych z nim związanych.
  • Budowanie relacji z otoczeniem publicznym, biznesowym, społecznym i medialnym PGE Narodowego.
Bardzo ważne dla nas jest otwarcie PGE Narodowego dla wszystkich warszawiaków i uczynienie z niego miejsca, w którym chcą i lubią spędzać czas – jeździć po terenach wokół stadionu na rowerach, rolkach, korzystać z animacji, które organizujemy, a w chwili odpoczynku przyjść do restauracji na stadionie na smaczny lunch czy obiad. Chcemy, żeby wszyscy poczuli, że to ich stadion. Oczywiście zadbamy o to, aby na PGE Narodowym odbywały się atrakcyjne koncerty, wydarzenia sportowe i nie tylko…

PL.2012+ rozpoczęła funkcjonowanie w lutym 2008 roku, jako PL.2012 – spółka celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jej zadaniem była koordynacja przygotowań strony publicznej do EURO 2012 w Polsce. W ich ramach spółka współpracowała ze 173 partnerami. Turniej zakończył się sukcesem zdecydowanie powyżej oczekiwań.