Regulamin PGE Narodowego

Zasady funkcjonowania i regulamin PGE Narodowego - wyciąg
 • Do obiektu, budynku PGE Narodowego, zabrania się wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 • Bramy terenu wokół stadionu otwierane są o godz. 6.00, a zamykane o 22.00, a recepcja główna PGE Narodowego działa w godz. 9.00-18.00. Wskazane godziny mogą ulec zmianie, a szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych wystaw, atrakcji, wycieczek są wskazane przy zakupie biletu.
 • Operator stadionu może odmówić wstępu na teren PGE Narodowego wszelkim osobom, których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego wizerunku i interesów obiektu.
 • Za bezpieczeństwo stadionu odpowiada wskazana przez operatora firma świadcząca usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Pracownicy ochrony mają prawo:
  • żądać opuszczenia stadionu przez osoby które naruszają porządek prawny i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających
  • legitymować osoby przebywające na terenie stadionu
  • przeprowadzać kontrole bagażu oraz pojazdów
  • odmówić wstępu na imprezę masową osobom z wydanym orzeczeniem o zakazie wstępu
 • Na teren PGE Narodowego zabrania się wnoszenia m.in.:
  • materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia,
  • materiałów uciążliwych, o niewłaściwym zapachu,
  • broni palnej i białej
  • materiałów wybuchowych
 • Odpady należy wyrzucać do znajdujących się na terenie obiektu koszy i pojemników na śmieci. Na terenie stadionu przestrzega się zasad recyclingu.
 • Na terenie stadionu niedozwolona jest jakakolwiek działalność reklamowa bez zgody operatora stadionu.

Regulamin PGE Narodowego

Plan komunikacji PGE Narodowego

Regulamin parkingu płatnego

Procedura udzielania pomocy na PGE Narodowym

Regulamin korzystania z internetu