Odpowiedzialność społeczna

Spółka PL.2012+, operator PGE Narodowego od stycznia 2013 r., realizuje swoją strategię biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie.

Dbamy o zachowanie ładu korporacyjnego i przestrzegania jasnych zasad w relacjach z naszymi partnerami i klientami. Przyjęliśmy politykę otwartości i dostępności, tak aby PGE Narodowy był miejscem przyjaznym dla wszystkich grup społecznych. Dbamy o dobre relacje sąsiedzkie z Saską Kępą, Pragą Północ i Pragą Południe, współpracujemy także stale z władzami m.st. Warszawy na rzecz udogodnień dla mieszkańców stolicy.

Oto niektóre z podejmowanych przez nas działań: