Zamknij

Zamówienia publiczne

Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie
Sukcesywna dostawa napojów
Wykonanie przeglądu systemów napędu dachu, garażu i ekranów na PGE Narodowym oraz przeprowadzenie szkolenia użytkowania dachu ruchomego stadionu PGE Narodowy w Warszawie
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wraz z konserwacją systemu podlewania terenów zielonych oraz konserwacją małej architektury w otoczeniu PGE Narodowego w Warszawie
Wykonanie serwisu i renowacja stolarki drzwiowej przeciwpożarowej w obiekcie PGE Narodowy w Warszawie
Sukcesywna dostawa piwa o zawartości 3,5% oraz 0% alkoholu
Sukcesywna dostawa produktów głęboko mrożonych
Dostawa wraz z montażem i demontażem nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową
Wymiana bramy przeciwpożarowej na obiekcie PGE Narodowy
Wykonanie prac w zakresie demontażu i montażu krzesełek oraz barierek na trybunie górnej (w 5-ciu sektorach) na terenie PGE Narodowego w Warszawie
Usunięcie usterek w chillerach na PGE Narodowym w Warszawie
Kalibracja głowic detektorów CO, LPG, NOx, Gazex CO na obiekcie PGE Narodowy
Wynajem kontenerów biurowych wraz z transportem
Konkurs na wybór Partnera Biznesowego PGE Narodowego w kategorii: Oficjalny Dostawca Napojów Energetyzujących
Zakup i dostawa na obiekt PGE Narodowy przetworników liniowych
Usunięcie usterek w chillerach na PGE Narodowym w Warszawie
Usunięcie usterek poprzeglądowych pomp Vilo PGE Narodowego w Warszawie
Zakup dwóch serwerów na potrzeby obsługi systemu CCTV PGE Narodowego
Wykonanie przeglądu instalacji BMS (Systemu Nadzoru Technicznego) wraz z automatyką sterującą w 2024 r.