II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

To jest wydarzenie archiwalne, które już się odbyło. Aby zobaczyć kalendarz aktualnych wydarzeń przejdź tutaj.
W XXI wieku nasza rzeczywistość jest przeładowana informacjami i wiedzą specjalistyczną. Niespotykany dotychczas rozwój technologii, dążenie do ciągłego usprawniania, ulepszania, doskonalenia tego, co całkiem niedawno zostało odkryte i poznane wymaga od człowieka specyficznych kompetencji.

Wyzwanie, jakiemu człowiek musi stawić czoła w XXI wieku, nie polega na tym, jak zdobywać i przekazywać informacje, ale jak je przekształcić w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu być mądrym, kreatywnym i twórczym.

Mądrość i kreatywność to dwa solidne filary pedagogiki rozwoju (wzrostu) i postulowanej przez nią edukacji pozytywnej. Mądry i kreatywny uczący się to kapitał, z którego społeczeństwo będzie czerpać budując efektywną gospodarkę i dbać o satysfakcjonującą jakość życia.

Kształcenie dla przyszłości zawsze będzie wyzwaniem dla nauczycieli, edukatorów, trenerów, mentorów, którzy obecnie nie mogą jedynie przekazywać wiedzy, ale także pomagać ją samodzielnie zdobywać, selekcjonować i porządkować.

Podczas Kongresu będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
  • Czy uczeń może być mądrzejszy od swojego nauczyciela?
  • Czy kreatywność i innowacyjność wystarczą, żeby być mądrym człowiekiem?
  • Jak kształcić, aby nie stłamsić u ucznia/studenta ciekawości i kreatywności, a jednocześnie wyposażyć go w wiedzę?
  • Jaka jest rola rodziny, szkoły, uczelni w kształtowaniu aktywnego, świadomego, otwartego obywatela?
  • Czy mądrość jest kompetencją?
Integralną częścią II Kongresu będzie Europejski Dzień Języków (EDJ) – coroczne święto języków zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy – organizacji, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów.


Data i godziny wydarzenia: 18 września 2019 roku,  godz. 9:00 -17:00
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Bilety: Rejestracja zamknięta
Miejsce wydarzenia: Biznes Klub
Wejście na wydarzenie: Brama nr 5
Więcej informacji: www.kongres.frse.org.pl

Galeria