ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland 2022

To jest wydarzenie archiwalne, które już się odbyło. Aby zobaczyć kalendarz aktualnych wydarzeń przejdź tutaj.
ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland pierwotnie miało zostać rozegrane 16 maja 2020 roku. W związku z COVID-19 zawody przekładano trzykrotnie: najpierw na 8 sierpnia 2020 roku, a następnie na 15 maja 2021 roku i 7 sierpnia 2021 roku. Ostateczna data ich rozegrania to 14 maja 2022 roku.

Polski Związek Motorowy informuje, że wszystkie bilety, w tym także bilety VIP GOLD, SILVER i PREMIUM, a także bilety uprawniające do oglądania zawodów z lóż PGE Narodowego, zaproszenia oraz nagrody konkursowe zachowują ważność w nowym terminie zawodów – 14 maja 2022 roku. Nie trzeba ich wymieniać, ani w żaden inny sposób autoryzować lub potwierdzać.

Jednocześnie istnieje możliwość dokonania zwrotu biletów zgodnie z następującą zasadą: w terminie od 21.07.2021 do 11.08.2021 na stronie internetowej www.kupbilet.pl na zamieszczonym tam formularzu zwrotu.

Brak wypełnienia formularza w czasie od 21.07.2021 do 11.08.2021 włącznie, będzie skutkować przeniesieniem ważności biletu na PZM Warsaw FIM SGP of Poland w dniu 14 maja 2022 roku.

Procedura zwrotu w Internecie:

1. Zaloguj się na www.kupbilet.pl
2. Znajdź rezerwację do anulowania biletów (zakładka moje konto/zamówienia)
3. Utwórz wniosek o zwrot (zakładka szczegóły rezerwacji/zamówienia):

Krok I składania wniosku o zwrot: należy wybrać/zaznaczyć miejsca, które mają podlegać zwrotowi
Krok II składania wniosku o zwrot: należy wypełnić dane
Krok III (ostatni) składania wniosku o zwrot: należy potwierdzić odbiór przez kliknięcie w link

Infolinia

+48 695 378 585 (w dni powszednie) 10.00 – 16.00 lub całodobowo elektroniczny konsultant po zalogowaniu do swojego profilu na stronie www.kupbilet.pl

Zakup nowych biletów

Bilety zakupić można za pośrednictwem stron KupBilet.pl oraz eBilet.pl

ENG

ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland will be held on May 14, 2022. Purchased tickets are still valid for the new date of the event.

The ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland was originally scheduled to May 16, 2020. Due to COVID-19, the event was postponed three times to: August 8, 2020; May 15, 2021 and August 7, 2021. Finally ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland will be held on May 14, 2022.

PZM informs that all tickets, including VIP GOLD, SILVER and PREMIUM tickets, as well as skyboxes tickets, invitations and prize tickets remain valid on the new date of the event - May 14, 2022. They do not need to be replaced, authorised or confirmed.

At the same time, it is possible to return tickets in accordance with the following rule: from 21.07.2021 to 11.08.2022 on the website www.kupbilet.pl on the return form posted there.

Failure to complete the form within the period from 21.07.2021 to 11.08.2021 inclusive will result in the ticket validity to 2022 ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland.

Online return procedure:

1. Log in to www.kupbilet.pl
2. Find a reservation for canceling tickets (my account/orders tab)
3. Create a return request (booking/order details tab):

Step I: select/mark the places to be returned
Step II: fill in the details
Step III: confirm receipt by clicking on the link

Support: +48 695 378 585 10.00 am – 4.00 pm


Data i godziny wydarzenia: 14 maja 2022 roku,  godz. 19:00 -23:00
Organizator: Polski Związek Motorowy
Bilety: www.kupbilet.pl
www.ebilet.pl
Miejsce wydarzenia: Tor żużlowy wybudowany na płycie
Wejście na wydarzenie: Wszystkie bramy
Więcej informacji: