O studiach

Najbardziej prestiżowe studia z zarządzania w sporcie od października w Polsce! Na PGE Narodowym spółka PL.2012+ wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego uruchamia uznany na całym świecie CIES/FIFA Sport Management Programme.

To pierwsze tak zaawansowane studia z zarządzania w sporcie w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Program CIES jest obecnie realizowany w czternastu krajach na świecie. W Europie są to tylko Turcja i w Hiszpania. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatem FIFA, który otwiera drzwi między innymi do programu FIFA Master - najbardziej prestiżowych studiów z zarządzania w sporcie na świecie. Najlepszy słuchacz z całego programu CIES zdobywa stypendium FIFA Master.

Studia podyplomowe adresowane są zarówno do tych, którzy już dziś działają w sporcie czy biznesie i chcą się doskonalić oraz do tych, którzy stawiają na tym polu pierwsze kroki. Jesteśmy gwarantem podnoszenia kwalifikacji. Sport Management Programme to synergia wiedzy i doświadczenia najlepszych praktyków w Polsce, w tym tych, którzy tworzą zespół PL.2012+. Udało nam się skutecznie połączyć naukę i wymianę doświadczeń z tworzeniem wielkich wydarzeń. Tylko u nas, po wykładzie z najlepszymi teoretykami słuchacze spotkają się z gwiazdami sportu i biznesu, a następnie w ramach praktyk wezmą udział w organizowaniu meczów i koncertów na PGE Narodowym. 

FIFA, PL.2012+ i Akademia Leona Koźmińskiego - siła tych trzech marek, sprawia, że Sport Management Programme, to jeden z najbardziej prestiżowych kierunek studiów podyplomowych w Polsce. 

Studia zostały objęte honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Patronem medialnym projektu jest Przegląd Sportowy.

Łączy nas jedno - troska o poziom zarządzania w polskim sporcie.