Zamknij

O studiach

FIFA/CIES Programme in Sports Management to unikalny program stworzony z myślą o rozwoju dyscypliny zarządzania sportem z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i najlepszych praktyk. Jest to możliwe dzięki połączeniu wiedzy przekazywanej przez wykładowców programu i wybitnych praktyków zarządzających organizacjami sportowymi. 

Program realizowany jest we współpracy z licznymi partnerami: FIFA/CIES, PGE Narodowy, Przegląd Sportowy, Ekstraklasa. Program kształcenia powstał przy współpracy i został poparty konsultacjami eksperckimi FIFA/CIES International University Network, który zrzesza obecnie kilkanaście uczelni wyższych z całego świata, realizujących program adekwatny do lokalnych warunków zarządzania w branży sportowej.Atuty kierunku
 1. AFILIACJA FIFA/CIES - program afiliowany w ramach FIFA/CIES International University Network
 2. PARTNERZY KIERUNKU - współpraca z partnerami (PGE Narodowy, Ekstraklasa, Przegląd Sportowy)
 3. SYNERGIA - synergia wiedzy przekazywanej przez naukowców i wybitnych praktyków, zarządzających organizacjami sportowymi oraz wymiana wiedzy i doświadczeń wśród uczestników i absolwentów programu
 4. KOMPLEKSOWA, AKTUALNA I UNIKATOWA WIEDZA - kompleksowa, aktualna i unikatowa wiedza  dotycząca zarządzania wydarzeniami, klubami i innymi organizacjami sportowymi zgodnie z wymaganiami i trendami rynkowymi
 5. NETWORKING - możliwość networkingu z Absolwentami poszczególnych edycji programu, w ramach działań Zespołu Networkingu ZwS
 6. DOBRE PRAKTYKI - na wybrane zajęcia zapraszamy przedstawicieli współpracujących firm i organizacji, którzy pokazują dobre praktyki i realizują warsztaty ze słuchaczami.
Adresaci studiów

Zarządzanie w sporcie to studia dla osób zarządzających organizacjami sportu profesjonalnego i amatorskiego, które chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, a także do tych, którzy zamierzają pracować w klubach i innych organizacjach sportowych w przyszłości. Program skierowany jest przede wszystkim do: 
 • pasjonatów sportu, którzy chcieliby związać z nim swoją przyszłość zawodową i jednocześnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje
 • sportowców kończących swoją karierę i byłych sportowców, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie jako menedżerowie sportu 
 • osób zarządzających klubami  i obiektami sportowymi różnych dyscyplin sportowych 
 • osób zarządzających obiektami sportowymi
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za rozwój sportu społeczności lokalnych 
 • pracowników i menedżerów działów marketingu i public relations zamierzających profesjonalnie realizować zadania w zakresie organizowania i zarządzania wydarzeniami sportowymi
Co zyskujesz

Podczas studiów uczestnicy uzyskają nowoczesną i kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania, planowania i organizowania przedsięwzięć sportowych. 
Poznają sposoby wykorzystania narzędzi marketingowych. Dowiedzą się, jak wykorzystać umiejętności zarządcze, uwzględniając obecne uwarunkowania branży sportowej w Polsce i na świecie. Starannie dobrana kadra oraz spotkania z praktykami pozwolą na spojrzenie na kwestię zarządzania sportem z wielu perspektyw. Wszystkie przedmioty są prowadzone przy wykorzystywaniu aktywnych metod nauczania, w tym studiów przypadków, ćwiczeń i dyskusji.

Uczestnicy programu mogą wziąć także udział w specjalnych programach obserwacyjnych, organizowanych przez Partnerów kierunku.

Absolwenci programu mogą ubiegać się o stypendium FIFA Master. 

Perspektywa zawodowa

Studia przygotowują do pracy na specjalistycznych stanowiskach różnych organizacji związanych ze sportem (np. kluby czy związki sportowe, jednostki władz samorządowych i krajowych zajmujące się sportem, organizacje komercyjne sponsorujące sport lub sprzedające produkty i usługi sportowe). 

Absolwenci programu mogą być zatrudnieni jako menedżer ds. marketingu/promocji klubu lub związku sportowego, menedżer produktu, menedżer zespołu, dyrektor biura, menedżer sekcji, rzecznik prasowy, menedżer szkółki piłkarskiej/klubu fitness. 

Kontynuacja studiów na poziomie FIFA Master daje szansę na dalszy rozwój zawodowy w środowisku międzynarodowym.