Udogodnienia dla niepełnosprawnych


Kontakt

Koordynator ds. obsługi osób z niepełnosprawnością
tel. 785 559 869
 
Zespół PGE Narodowego w Warszawie dba o dostępność obiektu dla wszystkich gości i dokłada wszelkich starań, aby obiekt stawał coraz bardziej przyjazny także dla osób z niepełnosprawnościami. Odpowiednie przygotowanie i oznakowanie dróg dojścia dla osób niepełnosprawnych, informacje na stronie internetowej dotyczące codziennej działalności stadionu oraz dostępu podczas wydarzeń całostadionowych, audiodeskrypcja dla osób niedowidzących, dedykowani wolontariusze służący informacyją oraz asystą, a także dostosowana infrastruktura - wszystko przybliża nas do niepełnosprawnych kibiców, fanów i gości odwiedzających PGE Narodowy. 

Osoby z niepełnosprawościami dostaną się na obiekt zarówno przy wykorzystaniu komunikacji miejskiej, jak własnego transportu samochodowego. 

Drogi dojścia -  codzienne funkcjonowanie PGE Narodowego


Szczegółowy opis dróg dojścia w codziennym trybie funkcjonowania stadionu [doc]

Drogi dojścia na imprezy całostadionowe

Przed każdym wydarzeniem całostadionowym na stronie PGE Narodowego zamieszczane są praktyczne informacje o imprezie dla wszystkich gości, w tym szczegółowe porady dla osób z niepełnosprawnościami: drogi dojścia, informacja o udostępnieniu audiodeskrypcji itp. Porady zamieszczane są w formie informatora w aktualnościach oraz na Facebooku. 

Wycieczki po PGE Narodowym

Wycieczki rozpoczynają sie w Recepcji Głównej PGE Narodowego. Wejście do recepcji od strony Al. Zielenieckiej bramą nr 1 (patrz drogi dojścia w codziennym trybie funkcjonowania stadionu)

Bilety: Zwiedzający, którzy przedstawią orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich osoba towarzysząca (opiekun) są upoważnione do wykupienia biletu ulgowego. 

Wszystkie trasy wycieczek oraz Punkt Widokowy są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udogodnienia:
 • wszystkie trasy skomunikowane windami 
 • 250 sztuk zestawów słuchawkowych podłączonych pod mikrofon przewodnika do dyspozycji gości podczas wycieczek
 • 2 zestawy - pętle indukcyjne wzmacniające dźwięk dochodzący z mikrofonu przewodnika- dla osób niedosłyszących (prosimy o zgłoszenie chęci użycia systemu przy zakupie biletu)
 • toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w recepcji wycieczek oraz na ich trasie, przy punkcie widokowym
Uwaga: podczas rezerwacji grupowej prosimy zgłosić liczbę osób z niepełnosprawnościami oraz określić stopień i rodzaj niepełnosprawności - ułatwi to pracę przewodnikom i pozwoli na przygotowanie optymalnej trasy.

Parking

Funkcjonowanie podczas imprez całostadionowych:

Podczas imprez całostadionowych uruchomiany zostaje płatny parking zewnętrzny na błoniach PGE Narodowego. Za zarządzanie parkingiem odpowiada zewnętrzna firma wyłoniona w przetargu. Parking płatny: 15 zł za motocykl, 25 zł za samochód osobowy, 50 zł za busy i 100 zł za autokary.

Na parkingu każdorazowo wyznaczone jest 30 miejsc parkingowych przeznaczonych do użytku osób z niepełnosprawnościami. Miejsca te znajdują się pobliżu bramy nr 1 - dedykowanej do wejścia dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja wskazana na mapie poniżej.

Na parkingach podziemnych PGE Narodowego znajdują się miejsca przeznaczone dla samochodów obsługujących osoby na wózkach inwalidzkich. Miejsca te ulokowane są w bezpośrednim sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych stadionu w sąsiedztwie wind. Decyzję o udostępnieniu miejsc parkingowych do użytku gości na parkingu podziemnym każdorazowo przed wydarzeniem podejmuje organizator wydarzenia.

Funkcjonowanie w codziennym trybie:
 • autokary z grupami zorganizowanymi przywożące osoby niepełnosprawne podjeżdżają pod bramę nr 1, następnie autokar wraca na parking przy dworcu PKP Stadion.
 • samochody indywidualne zachęcamy do podjechania pod bramę nr 1 a następnie zaparkowanie samochodu na miejscach parkingowych przy PKP Stadion.
Udogodnienia związane z infrastrukturą obiektu
 • dedykowana brama nr 1 główne wejście dla osób niepełnosprawnych na PGE Narodowy – następnie wjazd przez tzw. tunel Królaka i z wykorzystaniem wind na poziom 0 bądź -1.
 • podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są zlokalizowane przy bramach nr 2 i 11. Są wykorzystywane w codziennym funkcjonowanu obiektu oraz alternatywnie podczas imprez masowych (np. pikniki, bądź inne imprezy obejmujące zewnętrze stadionu).
 • windy -  przystosowane są do użytku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwiając dostęp do wszystkich głównych funkcji PGE Narodowego. 
 • stoiska gastronomiczne (kioski) - podczas imprez całostadionowych uruchomiane sa kioski gastronomiczne wyposażone są w obniżoną ladę, aby osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła samodzielnie dokonać zakupu. W przypadku kolejki do obniżonych lad pierwszeństwo mają niepełnosprawni.
 • toalety - dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym 12 toalet na poziomie 0 (promenada dolna), gdzie znajdują się miejsca dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • na trybunie dolnej znajduje się 111 miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rozmieszczone są one równomiernie, w obrębie promenady głównej z następującym podziałem: 
 • strefa Biznes Klubu - 19 miejsc, 
 • strefa galerii - 12 miejsc, 
 • sektory za bramkami - 80 miejsc. 
 • obok każdego miejsca, znajduje się krzesło dla osoby towarzyszącej (opiekuna osoby niepełnosprawnej). 
Serwisy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami

Obsługa wolontariuszy:
Osoby z niepełnosprawnościami mogą zawsze liczyć na wsparcie stewardów oraz wolontariuszy. Dla zapewnienia jeszcze lepszej obsługi osób z niepełnosprawnościami, zostali wyznaczeni wolontariusze dedykowanych jedynie do wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami podczas imprez.

Audiodeskrypcja na stadionie:
Komentarz dla osób niedowidzących i niewidomych oraz wszystkich tych, którzy są ciekawi dodatkowego komentarza! Podczas wybranych imprez całostadionowych istnieje możliwość skorzystania 
z serwisu  audiodeskrypcji, czyli głosowego opisu treści wizualnych dla osób niewidomych i niedowidzących. 

Audiodeskrypcja umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym pełny odbiór widowiska i uczestniczenie wydarzeniach sportowych i kulturalnych Za jej pomocą opisywane są wszystkie elementy obrazu, istotne dla jego zrozumienia i właściwej percepcji, tj. język ciała, przebieg akcji, scenografia, wszystko co pomaga osobie niewidomej podążać za rozwijającą się fabułą czy akcją.

Aby skorzystać z audiodeskrypcji na PGE Narodowym wystarczy posiadać telefon komórkowy z radiem i słuchawkami lub przenośne radio ustawione na podanej częstotliwości. Sygnał radiowy dociera do wszystkich miejsc na trybunach i pozwala na odbiór bez zakłóceń. Usługa jest nieodpłatna dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowego komentarza.