Zamknij

Prezes Zarządu PGE Narodowego członkiem Społecznej Rady Turystyki

Na zaproszenie Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki, Prezes Zarządu PGE Narodowego Alicja Omięcka weźmie udział w pracach III kadencji Społecznej Rady Turystyki. Jej celem jest m.in. opracowywanie kierunków rozwoju branży turystycznej w Polsce.

Społeczna Rada Turystyki to organ opiniodawczo-doradczy. W jej skład wchodzą eksperci z branży turystycznej, którzy wspólnie pracują nad rozwojem tego sektora w Polsce.

– To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być częścią Społecznej Rady Turystyki. Swoją wiedzą i doświadczeniem postaram się przyczynić do jak największego rozwoju branży turystycznej w Polsce – mówi Prezes Zarządu PGE Narodowego Alicja Omięcka. 

Rozwój polskiej turystyki jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powołana Rada ma na celu przyczynienie się do ciągłego podwyższania poziomu funkcjonowania branży turystycznej w Polsce. Wiedza wchodzących w jej skład ekspertów ma pomóc w definiowaniu największych potrzeb turystyki i wskazywaniu najlepszych ścieżek rozwoju. 

PGE Narodowy to miejsce z dużym doświadczeniem w branży turystycznej. Od lat związane jest nie tylko z wielkimi, sportowymi wydarzeniami, ale też szeroko rozumianą turystyką biznesową. Na arenie odbywają się liczne konferencje, targi i imprezy firmowe. Ponadto zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i turyści, mogą na co dzień korzystać z wycieczek po arenie, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem.