https://pgen.pl/assets/cache/e16e2cd6af70be5e864085ec29fe074d_750_319_optim.jpg

Intensywne przygotowania do "big lift"

Na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie trwają intensywne przygotowania do tzw. big lift - podniesienia konstrukcji dachu linowego wraz z iglicą. Spodziewany termin tej operacji to połowa grudnia br.

Roboty na budowie Stadionu prowadzone są na dwie wydłużone zmiany, dodatkowo także w soboty i niedziele.

Równie intensywne trwają prace przy elementach zewnętrznych Stadionu takich jak mury oporowe oraz schody terenowe.

Ściana elewacji ze szkła i aluminium zamykająca powierzchnie na poziomach +1 i +2 jest przedmiotem intensywnych prac tak aby możliwe było ogrzanie jak największej kubatury dla prowadzenia prac wykończeniowych. Pozwala na to uruchomiony węzeł cieplny oraz wszystkie główne instalacje ciepłownicze w obiekcie.

Trwa montaż urządzeń transportu pionowego w obrębie stadionu. Zamontowano lub są trakcie montażu wszystkie 39 wind. Trwa instalacja biegów schodów ruchomych – pierwsze są już po rozruchu mechanicznym.

Rozpoczyna się procedura przetargowa na instalację monitoringu stanu konstrukcji dachu, która jest niezbędna po uruchomieniu obiektu.

Notuje się dalsze postępy w robotach wykończeniowych i instalacyjnych we wszystkich 10 kondygnacjach obiektu.Link skrócony: www.stdn.pl/c814b

Galeria

Co o tym sądzisz?