PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland odbędzie się 15 maja 2021 roku

Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

Bilety na 2020 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland zachowują ważność na 2021 rok, bo właśnie wtedy odbędą się zawody Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu na PGE Narodowym w Warszawie. Turniej zaplanowany pierwotnie w kalendarzu na 8 sierpnia, w związku z COVID-19 będzie rozegrany 15 maja przyszłego roku.

– Ze względu na bezpieczeństwo kibiców, a także z uwagi na fakt, iż aktualnie nie ma możliwości formalnych na to, aby 8 sierpnia zawody na PGE Narodowym obejrzało ponad 55 tys. widzów, zdecydowaliśmy się, w porozumieniu z Międzynarodową Federacją Motocyklową, BSI oraz operatorem obiektu, PL.2012+, aby wszystkie bilety na tegoroczną imprezę zachowały ważność w 2021 roku – powiedział Michał Sikora, Prezes Polskiego Związku Motorowego. – Zawody odbędą się 15 maja. Uważamy, że takie rozwiązanie jest najlepszym wyjściem z sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, a także w związku z czasem, który jest potrzebny do prawidłowej i profesjonalnej organizacji oraz przygotowania zawodów rangi Mistrzostw Świata. Nie chcemy również doprowadzić do sytuacji, w której zawody na PGE Narodowym mogłoby obejrzeć 25 procent posiadaczy biletów, gdyż pozostałe 75 procent byłoby poszkodowanych – podkreślił Michał Sikora.

Polski Związek Motorowy informuje, że wszystkie bilety, w tym także bilety VIP GOLD, SILVER i PREMIUM, a także bilety uprawniające do oglądania zawodów z lóż PGE Narodowego, zaproszenia oraz nagrody konkursowe zachowują ważność w nowym terminie zawodów – 15 maja 2021 roku. Nie trzeba ich wymieniać, ani w żaden inny sposób autoryzować lub potwierdzać.

Jednocześnie istnieje możliwość dokonania zwrotu biletów zgodnie z następującą zasadą: w terminie od 22.06.2020 do 03.07.2020 na stronie internetowej https://www.kupbilet.pl/ na zamieszczonym tam formularzu zwrotu. Po jego wypełnieniu PZM będzie miał do 180 dni na zwrot przelewem środków (zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568)

Brak wypełnienia formularza w czasie od 22.06.2020 do 03.07.2020 włącznie, będzie skutkować przeniesieniem ważności biletu na 2021 PZM Warsaw FIM SGP of Poland.

Wszystkie zwrócone bilety trafią do ogólnej puli sprzedaży, o której PZM poinformuje w osobnym komunikacie.

Procedura zwrotu w Internecie:
 1. Zaloguj się na https://www.kupbilet.pl/
 2. Znajdź rezerwację do anulowania biletów (zakładka moje konto/zamówienia)
 3. Utwórz wniosek o zwrot (zakładka szczegóły rezerwacji/zamówienia):
 • Krok I składania wniosku o zwrot: należy wybrać/zaznaczyć miejsca, które mają podlegać zwrotowi
 • Krok II składania wniosku o zwrot: należy wypełnić dane
 • Krok III (ostatni) składania wniosku o zwrot: należy potwierdzić odbiór przez kliknięcie w link

Infolinia: kupbilet.pl

+48 695 378 585 - od 10:00 do 16:00.

Osoby udające się do punktów sprzedaży bezpośredniej (EMPIK, KOLPORTER) muszą posiadać ze sobą zakupione bilety. Bilety mogą zostać zwrócone tylko w punkcie ich zakupu. Należy udokumentować, że bilety były zakupione w danym punkcie (służy do tego paragon lub/i kod punktu, w którym dokonano zakupu biletów i znajduje się on na bilecie). Czas na dokonanie zwrotu od 22.06.2020 do 03.07.2020.


PZM WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX WRÓCI W 2021 ROKU

Ze względu na ogólnoświatowe problemy zdrowotne i ograniczenia w Polsce, które dotyczą organizowania imprez masowych, w świetle COVID-19, 2020 PZM Warsaw FIM Speedway of Poland, zaplanowane na 8 sierpnia, zostało odwołane i odbędzie się 15 maja 2021 roku.

Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z PZM, FIM, BSI Speedway i operatorem obiektu PL.2012+, przy czym zdrowie i bezpieczeństwo kibiców, zawodników i obsługi zawodów pozostaje najwyższym priorytetem.

Paul Bellamy, dyrektor zarządzający ds. sportów motorowych w IMG, powiedział: Chociaż jesteśmy rozczarowani faktem, że nie wracamy do Warszawy w 2020 roku, nie możemy się doczekać kolejnej światowej klasy imprezy na PGE Narodowym w dniu 15 maja 2021 r. Mamy nadzieję, że wrócimy do mistrzostw świata w 2020 roku tak szybko, jak to możliwe, a szczegóły na ten temat przedstawiamy w nadchodzących tygodniach.


PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland will be held on May 15th 2021

Due to a global health concerns over COVID-19 (coronavirus) 2020 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland has been canceled. Purchased tickets are still valid for the new date of the event - May 15th 2021.

Due to fans safety and the fact that currently it is not formally possible that competitions could be watched by over 55 thousand viewers on August 8th at PGE Narodowy we have decided, in agreement with FIM, BSI and facility operator PL.2012+, that every sold ticket will be valid in 2021 – said Michał Sikora, President of the Polish Automobile and Motorcycle Federation. The competition will take place on May 15th. In our opinion it is the best solution from this difficult situation. Also because of the amount of time which is required to organize a World Championship competition we think that it is the best solution to move the event to the next year. Furthermore, we do not want that only 25 percent of ticket holders could watch the competition because the remaining 75 percent of them could feel disappointed – finished Michał Sikora.

The Polish Automobile and Motorcycle Federation informs that all tickets are still valid (VIP GOLD, SILVER, PREMIUM, Skyboxes, invitations and competition prizes) for the new date – May 15th 2021. There is no need to exchange them or authorize and confirm.

Tickets refund will be possible from 22.06.2020 to 03.07.2020 by return form available on https://www.kupbilet.pl/. After filling it PZM will have 180 days to refund by money transfer (in accordance with the Act of 31 March 2020 amending the Act on special solutions related to the prevention, and eradication of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them, as well as some other acts) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568)

Absence of filled form from 22.06.2020 to 03.07.2020 will lead to transfer of ticket validity for 2021 PZM Warsaw FIM SGP of Poland. All returned tickets will be in the general sale, about which PZM will inform in a separate message.

Procedure of online tickets return
 1. Log in at https://www.kupbilet.pl/
 2. Find your reservation to cancel the ticket (my account/orders)
 3. Create a refund request (reservation details / orders:
 • Step 1. for submitting a refund application: choose seats to cancel and get refund
 • Step 2. for submitting a refund application: fill in the details
 • Step 3. (the last one) for submitting a refund application: confirm by clicking on link

Ticket holders who will go to direct sales outlets (EMPIK, KOLPORTER) must have purchased tickets with them. Tickets can be returned only at the point of purchase. It should be documented that the tickets were bought at a given point (the receipt or / and the code of the point where the ticket was purchased, which is on the ticket). Tickets return will be open from 22.06.2020 to 03.07.2020.

Support: +48 703 400 997 (payable) 10:00 am – 4:00 pm

+48 32 32 31 000 (10:00 am – 4:00 pm).

PZM WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX TO RETURN IN 2021

Due to global health concerns and crowd restrictions in Poland in light of COVID-19, the 2020 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, scheduled to take place on 8 August, has been cancelled and will return on 15 May 2021.

This decision was made in consultation with the Polish Automobile and Motorcycle Federation, FIM, BSI Speedway and facility operator PL.2012+, with the health and safety of fans, riders and staff remaining the top priority.

Paul Bellamy, Managing Director & SVP of Motorsports, IMG, said: “Although we are disappointed to not be returning to Warsaw in 2020, we are looking forward to another world-class event at the PGE Narodowy on 15 May 2021.

“We hope to return to 2020 world championship action as soon as possible and will be sharing more detail on this in the coming weeks.”