Wykonawca spełnił warunki ostatecznego wezwania przekazanego przez NCS

15 czerwca 2011
Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

Narodowe Centrum Sportu i Konsorcjum Generalnego Wykonawcy, Konsorcjum Alpine - Hydrobudowa - PBG, podpisały porozumienie w sprawie zasad i terminów zakończenia budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.

Porozumienie przewiduje, że w Konsorcjum wiodącą rolę i odpowiedzialność wobec Narodowego Centrum Sportu przejęła Spółka Hydrobudowa Polska S.A. Zmiana lidera Konsorcjum przyczyni się do zwiększenia efektywności prac m.in. poprzez zmiany w kierownictwie budowy i zaangażowanie dodatkowych sił wykonawczych.

Jednym z elementów porozumienia jest program naprawczy będący odpowiedzią Konsorcjum na wezwanie do usunięcia w ciągu 14 dni naruszeń warunków umowy z dnia 4 maja 2009 roku. Wykonawca przedstawił trzy możliwe metody naprawy schodów kaskadowych. Wybrano program polegający na wsparciu schodów kaskadowych za pomocą dodatkowej konstrukcji stalowej. Ten sposób naprawy zapewni bezpieczeństwo oraz trwałość naprawianych elementów. Wszelkie koszty naprawy ponosi Wykonawca. Uzgodniono termin zakończenia wszystkich prac na 15 września br., przy czym obciążenia próbne zostaną zakończone do 30 września br.

Przedstawiony program naprawczy spełnia także oczekiwania NCS w zakresie pozostałych wskazanych naruszeń umowy, dotyczących m.in. zmian w organizacji placu budowy (do 30 czerwca br.) oraz usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu dylatacji stropów i ścian (do 30 lipca br.).

Cena kontraktu pozostaje nie zmieniona.

Termin zakończenia wszelkich prac i przekazania całości obiektu Narodowemu Centrum Sportu nastąpi 30 listopada 2011 roku, przy czym dotyczy to zarówno prac Wykonawcy, jak i dodatkowych robót wykończeniowych, które są koordynowane wspólnie przez NCS i Wykonawcę (systemy bezpieczeństwa, CCTV, system kontroli dostępu, nagłośnienie, monitory wielkoformatowe, wykończenie powierzchni komercyjnych itd.).

Tym samym wszelkie wnioski o zmiany terminów zostały skonsumowane w zawartej ugodzie.

W harmonogramie prac wskazano dodatkowe cele kluczowe oraz zwiększono odpowiedzialność Wykonawcy, zarówno z tytułu kar umownych, jak i gwarancji bankowej.