Zamknij

Oświadczenie PZPN w sprawie sprzedaży biletów na mecze Reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej niniejszym oświadcza, że sprzedaż biletów na mecze Reprezentacji Polski odbywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów upoważnionych przez PZPN do sprzedaży i dystrybucji biletów, przede wszystkim za pośrednictwem portalu www.kupbilet.pl.

PZPN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nabywania biletów za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów w imieniu PZPN. Dalsza odsprzedaż biletów z zyskiem bądź ich nabywanie z zamiarem ich dalszej odsprzedaży z zyskiem, stanowi wykroczenie z art. 133 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Źródło: www.pzpn.pl