Oświadczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej

11 października 2015
Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

PZPN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nabywania biletów za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów w imieniu PZPN.

Dalsza odsprzedaż biletów z zyskiem, bądź ich nabywanie z zamiarem dalszej odsprzedaży z zyskiem, stanowi wykroczenie z art. 133 § 1 Kodeksu wykroczeń. Osoby posiadające bilety nabyte w wyżej wymieniony sposób nie zostaną wpuszczone na mecz. 

Polski Związek Piłki Nożnej niniejszym oświadcza, że sprzedaż biletów na mecz Polska – Irlandia w dniu 11 października 2015 odbywała się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów upoważnionych przez PZPN do sprzedaży i dystrybucji biletów, przede wszystkim poprzez portal www.kupbilet.pl