Informacja dotycząca kosztów budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi kosztów budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Narodowe Centrum Sportu, inwestor zastępczy realizujący budowę Stadionu Narodowego w Warszawie, przedstawia zestawienie nakładów niezbędnych do realizacji inwestycji (kwoty netto, zaokrąglone do 10 tys. PLN):

· projekt i nadzór autorski (wg umowy z Konsorcjum JSK Architekci) 49 510 000 PLN

· I etap budowy (prace rozbiórkowe, palowanie i wzmocnienie gruntu, Pol - Aqua wrzesień 2008 – kwiecień 2009, roboty zrealizowane i rozliczone) 108 300 000 PLN

(wg kosztorysu inwestorskiego 155 700 000 PLN)

· II etap budowy (Konsorcjum Alpine, Hydrobudowa, PBG, maj 2009 – maj 2011) 1 252 750 000 PLN (wg kosztorysu inwestorskiego 1 560 000 000 PLN)

· uzupełnienie wyposażenia stadionu (planowany przetarg m. in. na ekrany i systemy bezpieczeństwa) 122 950 000 PLN

· ekspertyzy techniczne i opinie (kwota na lata 2008-2011) 5 090 000 PLN

· rezerwa 2% 30 771 000 PLN

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 569 370 000 PLN netto, czyli ponad 324 mln mniej niż kosztorysy inwestorskie sporządzone przez JSK Architekci i NCS, których suma wynosiła 1 893 442 000 PLN netto.

Kwota wprowadzona do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego założona w latach 2006/2007 nie była oparta o kosztorys sporządzony przez projektanta. Wówczas nie była jeszcze podjęta ostateczna decyzja o lokalizacji stadionu oraz nie były znane kluczowe dla wartości inwestycji założenia projektowe, jak np. powierzchnia czy sposób zadaszenia.


Link skrócony: www.stdn.pl/b773b

Co o tym sądzisz?