Postęp robót na Stadionie Narodowym w Warszawie

Na terenie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie zamontowano 29 „jedynek”. Montaż tych elementów powinien zakończyć się w październiku br.

Równocześnie trwa montaż podestów roboczych w miejscach połączeń słupów z pierścieniem ściskanym oraz w miejscach połączeń zastrzałów i odciągów. Na podestach tych będą zamontowane siłowniki do wciągania lin dachu.

Na przełomie września i października z Zakładów Cegielskiego w Poznaniu zostanie przywieziona na plac budowy Stadionu centralna iglica.

Zamontowano 6 biegów schodów ruchomych oraz 14 z 39 wind.

Trwają intensywne prace wykończeniowe i instalacyjne na wszystkich kondygnacjach Stadionu oraz montaż elewacji aluminiowo - szklanej.


Link skrócony: www.stdn.pl/c5358

Co o tym sądzisz?